Địa chỉ: Phường 8, Quận 4, Hồ Chí Minh

Email: https://www.facebook.com/ChuaTuongNguyen.Q4/

Điện thoại: 090 808 58 28 - Thầy Minh Phú