Trang chủ | Thư viện | Kinh Sách

Đối Thoại Pháp

Cuốn sách này là tập hợp ghi lại những chia sẻ của sư Chân Tuệ trong những năm gần đây, chủ yếu dành cho thiền sinh hành thiền trong các khóa tu tích

Bình luận