TIỂU SỬ ÂN SƯ Thượng MINH hạ PHÚ

I. THÂN THẾ

Đại đức, pháp danh Minh Phú, tự Đồng Lạc , pháp hiệu Đạt Phước , thuộc dòng Lâm Tế Chúc Thánh đời thứ 42 Là môn đồ của Hòa thượng thượng Minh hạ Nghĩa, viện chủ Tổ đình Giác Nguyên - Quận 4. Ngài thế danh Huỳnh Thanh Sang, sinh ngày 02 tháng 02 năm 1980 (Canh Thân) tại Bến Tre. Thân mẫu là bà Hồ Thị Ba, pháp danh Diệu Lộc, di mẫu là bà Hồ Thị Hai, pháp danh Diệu Thọ nhị vị mẫu thân đều đã tạ thế từ rất sớm. Đại đức là con út trong gia đình có năm anh chị em.


II. THỜI GIAN XUẤT GIA TU HỌC


Do túc duyên nhiều đời và ảnh hưởng phước lành từ gia đình nhân hậu, đời đời kính tin tam bảo và có nhiều vị xuất gia tầm đạo. Nên khi vừa biết ăn, Đại đức đã không thể dùng được cá thịt, mà chỉ ăn rau củ và trứng; lại may mắn khi được ở gần ngôi già lam Giác Nguyên ở Bến Tre do Dì Mẫu khai sơn đảm nhiệm vai trò trụ trì, nên Đại đức thường theo mẹ sang chùa lạy Phật. Nhờ đó mà hạt giống Bồ Đề ngày càng phát triển, tiếng kệ kinh vang vọng thấm nhuần vào tâm thức.
Năm 13 tuổi (1993), khi Vu Lan về:


“Rằm tháng bảy Vu Lan mùa hiếu hạnh
Về Phật Đường đón nhận đóa hồng tươi”


Đại đức cũng như bao người khác đến chùa phụ giúp trong suốt mùa Vu Lan, cùng duyên may được xem bộ phim “Kỳ duyên tái thế” chuyển thể từ quyển truyện “Thoát vòng tục lụy” do đại sư Tinh Vân chấp bút, từ đó thấu hiểu nhân duyên trần thế chỉ là giả hợp. Đại đức đã âm thầm tập niệm Phật, tụng kinh, nuôi chí xuất gia, gởi lòng mình về cõi Phật.


Ngày mùng 06 tháng giêng năm 1993 (Quý Dậu), duyên lành hội đủ, Đại đức được gia đình chấp thuận cho thế phát xuất gia với Trưởng Lão Hòa thượng Thích Ngộ Oai tại ngôi già lam Hưng Lâm (Bến Tre), bài kệ thế phát:


Hủy hình thủ chí tiết
Cắt ái từ sở thân
Xuất gia hoằng thánh đạo
Thệ độ nhất thế nhân.


Vang lên ghi dấu ấn khó phai trong tâm thức của ngài, là bước ngoặc quan trọng góp phần tạo nên vóc hình đại sĩ . Cũng từ đó êm đềm câu kinh tiếng kệ, hạt giống bồ đề ấp ủ bấy lâu nhờ nguồn nước thanh lương được nảy mầm tươi tốt.


Thời gian mới xuất gia học Phật là khoảng thời gian đáng nhớ nhất trong con đường tu tập của ngài. Thuở ấy, nơi vùng đất Bến Tre còn nhiều khó khăn, chư Phật tử lo mưu sinh qua ngày đã rất khó khăn nên dù có lòng hướng Phật nhưng việc cúng dường cho Tam bảo cũng chẳng là bao, chỉ việc lo hương hỏa, dầu nến cho Tam Bảo đã rất khó khăn thì làm sao có thể chu toàn cho chính nhu cầu của bản thân người tu sĩ. Vì thế, để có y phục che thân và đủ ấm, Đại đức phải dùng những bộ đồ tang, nhuộm bin cho hoại sắc mà khoác lên mình. Trong cái khó khăn của thuở ban đầu ấy, đã mang đến cho đời vị xuất trần thượng sĩ, giới đức nghiêm trang, oai nghi đĩnh đạt.


Năm 1994, đại đức được gửi lên tu học tại Tổ Đình Giác Nguyên - Quận 4 do Hòa thượng thượng Minh hạ Nghĩa làm viện chủ, cũng từ đây trở thành đệ tử và làm thị giả ngày đêm hầu cận Hòa thượng, tại nơi chốn tổ uy nghiêm, thanh quy nghiêm khắc, mặc dù còn nhỏ tuổi nhưng sau những buổi học ở trường đời, về đến chùa, ngài vẫn phải chấp tác, tăng gia sản xuất