Ngày đăng tin: 12/05/2018

Q.7, 8 triển khai kế hoạch Đại lễ Phật đản, An cư

Trong phiên họp triển khai các công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư của BTS Phật giáo Q.7 vừa diễn ra, đã thống nhất sẽ diễu hành xe hoa trên các tuyến đường trên địa bàn quận.

Theo đó, mỗi tự viện sẽ thiết trí 2 xe hoa tham gia vào đoàn diễu hành, đồng thời còn treo cờ, băng-rôn, thiết trí lễ đài kính mừng Phật đản.

Đông đảo Phật tử tham dự lễ Phật đản năm 2017 do BTS Q.7 tổ chức

Lễ diễu hành sẽ được bắt đầu lúc 6g sáng 27-5 (13-4 ÂL), xuất phát từ tịnh xá Ngọc Quy - nơi đặt lễ đài Phật đản của BTS năm nay - qua nhiều tuyến đường tới Văn phòng BTS Q.7 rước Phật, sau đó qua các tuyến đường trở về lễ đài chính.

Lễ Phật đản chính thức sẽ được cử hành lúc 7g sáng 27-5 tại tịnh xá Ngọc Quy (đường Nguyễn Hữu Thọ, Q.7).

Năm nay, BTS Phật giáo Q.7 tổ chức 2 điểm an cư tập trung: dành cho chư Tăng tại chùa Long Hoa, chư Ni tại tu viện Định Thành và 1 điểm an cư tại chỗ là chùa Thiên Trúc cho chư Tăng.

*Trong khi đó, Phật giáo Q.8 sẽ thiết trí lễ đài Phật đản tập trung tại chùa An Phú (đường Phạm Hùng), lễ chính thức được cử hành vào lúc 6g ngày 23-5 (9-4 ÂL). Tại lễ đài chính cũng sẽ có thuyết pháp và diễn văn nghệ.

Bên cạnh đó, BTS khuyến khích các tự viện và tư gia Phật tử thiết trí lễ đài tại các tự viện nếu có điều kiện, treo cờ, băng-rôn, các gia đình Phật tử thiết trí vườn Lâm-tỳ-ni tại nhà, tổ chức các hoạt động từ thiện tại địa phương.

Lễ Phật đản do BTS Phật giáo Q.8 tổ chức tại chùa An Phú

Về An cư kiết hạ, BTS tổ chức 1 điểm an cư tập trung tại chùa Pháp Quang dành cho chư Ni; 4 điểm an cư tại chỗ ở chùa Linh Bửu, An Phú, Thường Quang - dành cho chư Tăng, còn chùa Bửu Quang dành cho chư Ni.

Trong mùa An cư, mỗi tháng BTS sẽ tổ chức bố-tát tập trung 2 kỳ vào ngày 15 và 30 ÂL mỗi tháng.

Nguồn: Giác Ngộ Online

Bình luận